Zorg

Zorg

Wij zijn trots dat we een KIVA – school zijn. Een fijn en veilig schoolklimaat versterkt het welbevinden en vergroot het werk- en leerplezier van iedereen.

Onze school voert een beleid op leerlingenbegeleiding. Dit houdt onder meer in dat we gericht de evolutie van het kind volgen. Dit doen we door het werken met een leerlingvolgsysteem. Zo zetten we sterk in op differentiatie. Sommige kinderen hebben op bepaalde momenten nood aan extra instructie en gerichte individuele begeleiding. Andere kinderen hebben dan weer nood aan verdiepingsleerstof en extra uitdagingen.

Die leerlingenbegeleiding situeert zich daarbij steeds op 4 begeleidingsdomeinen:

  • het leren en studeren
  • de onderwijsloopbaan
  • de preventieve gezondheidszorg,
  • het welbevinden.

Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) helpt ons hierbij.

Neem gerust contact op met onze school indien je meer wil te weten komen over onze zorgwerking op school.

Brugfiguur

We werken ook samen met de brugfiguur van Ieper.
Meer info vind je hier.

Interesse in onze school?
Interesse in onze school?

Interesse in onze school?

We wensen je kind een boeiende schooltijd toe!

Interesse?