Inschrijvingen

Een inschrijving kan pas ingaan na instemming met het schoolreglement en het pedagogisch project van de school.

Bij de inschrijving dient een officieel document te worden voorgelegd dat de identiteit van het kind bevestigt en de verwantschap aantoont zoals kids ID.

De inschrijving van een leerling geldt voor de duur van de hele schoolloopbaan in de school.

Voor uw kleuter vanaf twee en een half jaar zijn er 7 instapdata.

Instapdata

bij het begin van het nieuwe schooljaar  
na de herfstvakantie  
na de kerstvakantie  
eerste schooldag van februari  
na de krokusvakantie  
na de paasvakantie  
na Hemelvaart