CLB - medewerkers

Onze samenwerking met het CLB-Ieper

Directie
De heer Hans Vandenbroucke

 • Bukkersstraat 38, 8900 Ieper
 • T  057 21 60 48
 • E-mail : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Leerlingbegeleiding

Het CLB biedt hulp aan leerlingen bij het leren en studeren, het zich goed voelen op school en thuis, de schoolloopbaan, de gezondheid en de lichamelijke ontwikkeling. Zowel ouders, leerlingen als de school kunnen de hulp vragen van het CLB .

Deze hulp is gratis en gebeurt discreet. Alle ouders van de leerlingen uit het eerste kleuter, uit het eerste leerjaar en alle nieuwe kinderen op school ontvangen een folder over de CLB-werking. Als uw kind van school verandert buiten onze regio, dan kunt u blijvend op het huidig CLB beroep doen tot uw kind ingeschreven is in de nieuwe school.

Zowel school als CLB hebben recht op belangrijke informatie over uw kind. Hierbij wordt rekening gehouden met de wetgeving over het beroepsgeheim, de deontologie en de privacy.

De CLB-begeleiding in het kleuteronderwijs kan bestaan uit: 

 • Een bezoek in klas, de observatie van kleuters met moeilijkheden
 • Bespreking, onderzoek, doorverwijzing, advies en/of ondersteuning aan ouders en/of de school
 • Medisch onderzoek in het CLB met de ouders voor het 1e kleuter, op het CLB in het 2de kleuter en afzonderlijke aanvullende onderzoeken.
 • Opvolging en zo nodig toediening van de vaccinaties (met uw goedkeuring).

 

De CLB-begeleiding in het lager onderwijs kan bestaan uit:

 • Bespreking met de school over leerlingen met moeilijkheden
 • Onderzoek, doorverwijzing, advies en/of ondersteuning aan ouders en/of school - begeleiding bij keuzeproblemen in het 6de leerjaar
 • Medisch onderzoek op school in het 1e en 3de lj, in het CLB in het 5de lj. en afzonderlijke aanvullende onderzoeken.
 • Opvolging en zo nodig toediening van de vaccinaties (met uw goedkeuring).

 

Het CLB-dossier van uw kind

Het CLB-dossier van uw kind omvat alle medische, sociale en psychologische gegevens, en wordt daarom ‘multidisciplinair' genoemd. Als uw kind van school verandert buiten onze regio, wordt dit dossier overgemaakt aan het nieuwe begeleidend CLB.

Indien u hiermee niet akkoord gaat, moet u binnen de tien dagen schriftelijk verzet aantekenen bij de directeur van het CLB.

Tegen de overdracht van volgende gegevens kan geen verzet worden aangetekend : identificatiegegevens, vaccinatiegegevens, gegevens over de leerplichtbegeleiding, medisch consulten en de nazorg hiervan. Deze gegevens worden wettelijk verplicht overgemaakt samen met een kopie van uw verzet.

Het dossier zelf wordt minimum 10 jaar bewaard na het laatste consult of de laatste vaccinatie in het huidige CLB, en vanaf de leeftijd van 25 jaar vernietigd. Ouders en leerlingen vanaf twaalf jaar hebben inzagerecht in de dossiergegevens.

Medewerkers voor onze school

 • Mevrouw Laure Vansevenant, onthaal en contactpersoon voor onze school 
 • Mevrouw Ann Lagae, arts